Skip to content

Daniels Bog

Daniels møde med løverne, som er her i logoet, er selvfølgelig kun en lille stump af denne bog. Daniel tydede drømme, havde selv flere syner, og fokuserede generelt på Guds suverænitet over verdens riger.

Info

Lyt

Bibelmaraton