Skip to content

Nahums Bog

Gud var på nippet til at udløse et smertehelvede over Nineve som en dom for dets synder.

Info

Lyt

Bibelmaraton (De 12 små profeter er i samme video)