Skip to content

4 Mosebog

4 Mos handler om israelitternes ørkenvandring gennem 40 år. Det er en historie om Guds opdragelse af folket, indtil de når til det forjættede land.

Fodaftryk… vandring… dette billede er ret oplagt.

Info

Lyt (med noter)

Bibelmaraton (OBS. 4 og 5 Mosebog er i samme video)