Skip to content

1 Mosebog

1 Mosebog er Bibelens første bog og handler om begyndelsen. Mange historier er kendte
(Noahs ark, Kain og Abel, Josefs kappe, Adam og Eva osv.).

Dette billede viser en stor stjerne (symbol for Israel), adskilt fra de andre for at vise,
hvordan Gud udvalgte Abraham til at starte en helt ny og unik nation.
De andre stjerners antal er selvfølgelig tolv, ligesom de tolv stammer og Israels tolv sønner.

Info

Lyt

Bibelmaraton